HISTORIA
PATRON
KAPLICA
ŚP. KS. STANISŁAW
RÓG
ORGANY
POWOŁANIA
DUSZPASTERZE
SIOSTRY ZAKONNNE
GAZETKA GŁOS 
ŚW. ANTONIEGO
ŚWIETLICA
KIOSK
RADA DUSZPASTERSKA
PORADNIA RODZINNA
PUNKT CHARYTATYWNY
KANCELARIA PARAFIALNA
DOM KATECHETYCZNY
SALA ŚDM
RADA MŁODYCH

HISTORIA PARAFII

Pozwolenie na budowę kościoła zostało wydane 20 stycznia 1986 r. Proboszczem i budowniczym kościoła został ks. Stanisław Róg. Pierwszym darem dla nowo budującego się kościoła był obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany 14 lipca 1986 r. przez p. Grażynę Karolewicz. Obraz ten jest w naszym kościele do dziś. Tymczasową kaplicę ofiarował proboszcz parafii w Poniatowej, ks. Józef Kozłowicz, którą przywieziono na plac budowy 30 czerwca 1986 r. Kaplica została zmontowana pod nadzorem p. Bolesława Sobiecha. W dniu 29 listopada 1986 parafia obrała za patrona św. Antoniego Padewskiego. Pierwsza Msza święta została odprawiona 8 grudnia o godz. 17.00. 4 grudnia 1986 r. o godz. 15.00 ordynariusz lubelski bp. Bolesław Pylak wraz z 30 księżmi odprawił Mszę świętą i dokonał poświęcenia placu, krzyża i kaplicy. Pierwsi księża skierowani do pracy duszpasterskiej to: ks. dr Stanisław Paździor, ks. Tadeusz Bodak i ks. Stanisław Fel. Projekt kościoła i całego kompleksu sakralnego wykonał zespół lubelskich inżynierów: Antoni Herman – architektura, Jan Wacko – konstrukcja, Feliks Dragan – instalacje wod-kan-co-gaz, Henryk Burdzanowski – instalacje elektryczne. Kierownikiem budowy został nasz parafianin, inż. Tadeusz Lipski. 

25 lipca 1987 r. zostały rozpoczęte wykopy pod dom katechetyczny. Dokładnie trzy miesiące później, rozpoczęło się nawiedzenie rodzin przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Plebanię zaczęto budować 26 października 1987 r. Pierwsze prace przy wykopach pod kościół miały miejsce 9 września 1988 r. 4 grudnia 1988 r. ks. bp Ryszard Karpiński poświęcił dom katechetyczny. 10 czerwca 1990 r. bp. Bolesław Pylak dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Obok kościoła materialnego rodził się kościół duchowy, który był dużym wsparciem dla budujących. 16 lutego 1992 r. została poświęcona kaplica Matki Bożej oraz dzwony przez ks. bp. Piotra Hemperka. W dzień odpustu 13 czerwca 1992 r. pierwszą Mszę św. w murach jeszcze wznoszonego kościoła odprawił abp Bolesław Pylak. Dokonał też jego poświęcenia.

Wyjątkowo krótki czas budowy naszego kościoła (4 lata) był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu parafian, a przede wszystkim dzięki operatywności i doskonałej organizacji prac przez ks. Proboszcza Stanisława Roga. Należy pamiętać, że kościół był budowany w czasach, kiedy w Polsce panowały problemy zaopatrzeniowe, od gwoździ poczynając. Nie bez znaczenia była modlitwa i ofiara cierpienia chorych i samotnych.   W dniach od 21-28 listopada 1993 r. odbyły się I Misje Święte, które prowadzili Ojcowie sercanie Adam Brzeźniak i Maciej Moskwa. 26 listopada 1993 r. odbył się uroczysty akt oddania parafii Bożemu Sercu oraz poświęcenie pamiątkowych obrazków Najświętszego Serca Jezusowego.   W sobotę 27 listopada 1993 odbyła się uroczystość intronizacji Krzyża Misyjnego z napisem: Jezu, ufam Tobie.   W 1995 r. dzięki staraniom ks. Stanisława Fela otrzymaliśmy od niemieckiej parafii w Holfeld 26 głosowe organy piszczałkowe, które na nowo złożył pan Jerzy Kukla, organmistrz z Bielska-Białej. Organy zostały poświęcone w uroczystość odpustową św. Antoniego przez abp. Bolesława Pylaka.   13 maja 1995 r. w rocznicę objawień fatimskich i 14 rocznicę zamachu na Jana Pawła II została ustawiona przed kościołem figura Matki Bożej Fatimskiej ufundowana przez Kółka Różańcowe. Poświęcenia figury dokonał 20 maja o. Szymon Niezgoda.   W Roku Jubileuszowym 2000 odbyły się II Misje Święte w dniach 15-22 października. Prowadzili je: ks. Ireneusz Chmielewski, salezjanin i ks. Jan Madej z Diecezji Siedleckiej. Pamiątką Misji jest drugi krzyż z napisem: Bóg jest Miłością. Dwunastometrowy krzyż ustawiony został w pobliżu skarpy przy rondzie.

W niedzielę 29 października 2000 r. Metropolita Lubelski Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia naszego kościoła. W homilii podkreślił, że Kościół to nie tylko mury, ale wszyscy wierni. Od nich zależy dalszy Jego trwanie i rozwój. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu kapłanów m.in. ks. prof. Adam Szafrański oraz rzesza wiernych.

 W dniach 3 i 4 października 2004 r. naszą parafię nawiedziła Matka Boża w Jej Jasnogórskiej Ikonie. Było to wielkie wydarzenie, które zostało poprzedzone trzydniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez ks. prałata Józefa Szczypę i ks. kanonika Lucjana Szubartowskiego. W czasie nocnego czuwania kościół był pełen wiernych. O północy odprawiona została Msza św. dziękczynna, na którą licznie przybyli: siostry zakonne oraz kapłani pochodzący lub pracujący dawniej w naszej parafii. Obecność Matki Bożej Częstochowskiej zainspirowała wielu wiernych do podjęcia postanowień duchowych i materialnych. Przedłużeniem obecności Maryi wśród nas jest odbywające się od 16 października 2005 r. nawiedzenie obrazu Matki Bożej w rodzinach.   

W piątek 23 czerwca 2006 roku w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczorowej został odmówiony przez kapłanów, siostry i wiernych Akt Intronizacji Serca Jezusowego przed ustawioną przy ołtarzu figurą Serca Jezusowego. Następnie figura została procesyjnie przeniesiona z kościoła i ustawiona na przygotowanym postumencie na początku ul Trześniowskiej. Poświęcenia figury dokonał ks. prałat Józef Szczypa. Ks. proboszcz Stanisław Róg wyraził nadzieję, że Chrystus będzie nas błogosławił swoją obecnością, darzył pokojem, uzdalniał do miłości wszystkich mieszkańców i osób przechodzących nieopodal.

W październiku 2011 roku rozpoczęły się kolejne Misje Święte, które przygotowywały naszą wspólnotę do przeżywania 25-lecia istnienia parafii. Przełom 2011 i 2012 roku upływał pod znakiem wizyt pasterzy Archidiecezji Lubelskiej i świętowania pięknego jubileuszu z wiernymi. Tym spotkaniom towarzyszyły wizyty księży rodaków, sióstr pochodzących z naszej parafii. Odwiedzili nas również kapłani pracujący w przeciągu 25 lat istnienia wspólnoty parafialnej. Obchody jubileuszowe zakończyła wizytacja kanoniczna Metropolity Lubelskiego, Arcybiskupa Stanisława Budzika w dniu 10 czerwca 2012 roku.   Rano, 11 maja 2015 roku dotarła smutna wiadomość o śmierci budowniczego i pierwszego proboszcza parafii, księdza Stanisława Roga. Odszedł do Pana sześć dni przed 65 rocznicą swoich urodzin. Kolejne dni upływały pod znakiem modlitwy w intencji Zmarłego. Kościół nawiedzały dziesiątki wiernych. W przedsionku została wyłożona księga kondolencyjna. We wtorek, o godzinie 20 w budowanym pod opieką ks. Roga kościele zebrało się kilkudziesięciu kapłanów, którzy pod przewodnictwem biskupów lubelskich: Ryszarda Karpińskiego i Józefa Wróbla sprawowali Mszę świętą w intencji ks. Stanisława. W Eucharystii uczestniczyło również szerokie grono parafian. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 13 maja. W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego zgromadziły się setki wiernych, siostry zakonne oraz ponad 300 kapłanów z biskupami pomocniczymi: Arturem Mizińskim i Mieczysławem Cisło, którzy chcieli pożegnać ks. Stanisława Roga. Po Mszy celebrowanej pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika ciało księdza proboszcza zostało złożone na cmentarzu przy ulicy Unickiej.

 Nowym proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie został ks. Marek Urban. Kanonicznie urząd objął w dniu uroczystości odpustowej - 13 czerwca 2015 - w obecności kanclerza Kurii Metropolitalnej, księdza Krzysztofa Kwiatkowskiego, licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych.   Historia naszej parafii obfitowała w powołania do życia konsekrowanego. Możemy się również szczycić tym, że z racji zamieszkania rodziców, nasz rodak ks. dr Artur Miziński 30 maja 2004 r. został biskupem pomocniczym naszej diecezji. 10 czerwca 2014 został wybrany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Nie brakuje też powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Nasza parafia nazywana jest kopalnią powołań.

HISTORIA PARAFII W DATACH

  W parafii działają różne grupy wspólnotowe. Jednym z najstarszych jest Krąg Biblijny i Żywy Różaniec. Rodzina Różańcowa jest najliczniejszą ze wspólnot. Inne grupy parafialne to między innymi: Legion Maryi, Ruch Domowego Kościoła, Akcja Katolicka, AA, Al-anon, Alateen, Oaza Młodzieżowa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Harcerze „Zawiszy”, ministranci, lektorzy, Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, Chór Cecyliański, Schola Dziecięcia, Schola Młodzieżowa i wspólnota neokatechumenalna. W związku z przygotowaniami do diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku przy naszym kościele powstał parafialny komitet ŚDM 2016.   Przy kościele działa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza prowadzona pod patronatem Akcji Katolickiej.

Droga Krzyżowa w Górnym Kościele

PATRON

Św. Antoni  Padewski urodził się w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1195 roku w Lizbonie. Ferdynand - bo takie imię otrzymał na chrzcie - uczęszczał do szkoły katedralnej.  Mając  15 lat wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Św. Augustyna. Po dwóch latach przeniósł się jednak do klasztoru w Coimbrze, gdzie zdobył wykształcenie teologiczne, a w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później, chcąc naśladować życie św. Franciszka z Asyżu i oddać się pracy misyjnej, postanawia wstąpić do wspólnoty św. Franciszka w Olivanez. Tam też zmienił swoje imię na Antoni. Podczas misyjnej wyprawy do Maroka Antoni śmiertelnie zachorował, co zmusiło go do powrotu do Portugalii. Na skutek niesprzyjającej pogody jego statek wylądował jednak na wybrzeżach Sycylii gdzie, odzyskał zdrowie. Stamtąd też w roku 1221 udał się do Asyżu na kapitułę generalną zakonu, gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem. Antonii dzięki swoim kazaniom, które gromadziły tłumy, dał się poznać jako wybitny kaznodzieja, a w rezultacie został mianowany głównym kaznodzieją zakonu i wysłany, aby głosić Słowo Boże. W latach 1225-1227 swe kazania prezentował we Francji, gdzie zwalczał szerzące się herezje katarów. W tym też czasie napisał „Kazania niedzielne”. Po powrocie do Italii na kapitule generalnej został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu. Papież Grzegorz IX,  do którego dotarły wieści o Św. Antonim poprosił go, aby głosił kazania w Rzymie do pielgrzymów, po tym jak wywarł wielkie wrażenie prowadząc rekolekcje dla niego samego i kolegium kardynalnego.  W 1230 roku po zrzeknięciu się urzędu prowincjała udał się do Padwy. Latem 13 czerwca 1231 mając 36 lat zmarł po zmaganiach z chorobą. Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, wielu miast (m.in. Lublina, Lizbony, Padwy), parafii oraz kościołów na całym świecie, braci franciszkanów, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych. Jego proces kanonizacyjny był najkrótszym w historii Kościoła katolickiego, bowiem już 352 dni po śmierci czyli 30 maja 1232 został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. 16 stycznia 1946 papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła. 13 czerwca obchodzone jest jego wspomnienie w Kościele katolickim.

ŚWIETLICA

 Świetlica zakończyła swoją działalność w 2021r. Świetlica  Opiekuńczo-Wychowawcza przy naszej parafii została zarejestrowana  28.12. 1998 roku w rejestrze Kuratora Oświaty, w 1999 roku w Rejestrze Miasta Lublin,  a 4 października 1999 r. rozpoczęła swoja działalność. Pierwszym dyrektorem świetlicy była Danuta Bodzak, emerytowana nauczycielka, która pełniła funkcję do 31.12.1999 r. Od 1 marca 2000 do 31 stycznia 2001 r dyrektorem została Katarzyna Siedlecka. Obowiązywał Program Akademii Młodzieżowej, odbywały się wycieczki rowerowe, ogniska, kluby filmowe. 1 lutego 2001 roku Anna Czerwonka przejęła stanowisko dyrektora Akademii Młodzieżowej, w której dzieci i młodzież zdobywały różne zdolności, umiejętności i sprawności. Od tego roku także były organizowane obozy wakacyjne w góry do Zalesia k/ Limanowej. Obóz cieszył się dużym zainteresowaniem i chęcią wyjazdów przez dzieci i młodzież z naszej parafii i nie tylko.

  Kolejnym kierownikiem została Agnieszka Woś i od 01.01. 2009r. przez wiele lat pełniła daną funkcję. Wychowawcą była wtedy Sylwia Bełzak. Od 01.10.2018r. kierownikiem była Aneta Mierzwa, natomiast wychowawcą Iwona Wąsek. Od 21.09.2020r. Iwona Wąsek pełni funkcję kierownika, natomiast wychowawcą jest Aleksandra Świrszcz.  Świetlica wspierała i pomagała wielu rodzinom, m.in.  dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji, świetlica zapewniała posiłki, na które pieniądze pozyskujemy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin, organizuje różnego rodzaju zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, organizuje wycieczki, półkolonie, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, także z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin. Tradycją stało się organizowanie przez dzieci, wychowawców, wolontariuszy i rodziców naszych podopiecznych kiermaszy świątecznych, gdzie mamy okazję sprzedać ręcznie robione ozdoby świąteczne a cały dochód przeznaczyć na wyjścia dla dzieci. 

Placówka organizowała także uroczyste spotkania Wielkanocne i Wigilijne, gdzie zapraszając rodziny naszych wychowanków, księży, wolontariuszy, sympatyków Świetlicy, stajemy się jedną wielką rodziną i w całym tym zabieganym świecie mamy chwilę żeby móc wspólnie śpiewać kolędy, złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, czyli być ze sobą. Dzieci wystawiają wtedy dla zaproszonych gości Jasełka i dostają prezenty, które przynosi im Mikołaj. Placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie,  parafią, Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego, Filią nr. 16 przy ul. Kasztanowej 1, Filią nr.11 przy ul. Lwowskiej 6, Bankiem Żywności w Lublinie, organizując zbiórki żywności, Szkołą Podstawową nr. 4, kuratorami, rodzicami naszych wychowanków, innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, z którymi organizujemy imprezy, Dni Dziecka, Andrzejki, Konkursy. Warto też dodać, że przez te lata działania świetlicy regularną pomoc, opiekę i wsparcie otrzymało około 200 wychowanków. Dodatkowo dzieci co roku brały udział w wycieczkach, feriach na miejscu, imprezach Mikołajkowych.

Nasza Świetlica wspierana była przez wielu życzliwych ludzi i sponsorów, bez których nie moglibyśmy funkcjonować. Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Markowi Urbanowi, który nieodpłatnie wynajmował pomieszczenia dla Świetlicy i zawsze wspierał naszą działalność, jest „bardzo dobrym duchem” i opiekunem. Dziękujemy także Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, Urzędowi Miasta Lublin,  naszym nieocenionym wolontariuszom, którzy przez te wszystkie lata działania świetlicy, przyczynili się do pomocy dzieciom w lekcjach, w zajęciach dodatkowych, organizowaniu imprez i zbiórek. Wyrazy wdzięczności także dla sponsorów, wielu życzliwych ludzi, którzy wspierali  nas finansowo, rzeczowo i duchowo. Bez tej nieocenionej pomocy działanie naszej placówki nie byłoby możliwe w takiej jakości w jakiej funkcjonuje.
Iwona Wasek

KAPLICA MATKI BOŻEJ,
ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH
 

Kaplica Matki Bożej Królowej Polski, Świętych i Błogosławionych Polskich jest szczególną częścią naszej świątyni, poświęcona wraz z całą bryłą kościoła 29 października 2000 r. przez Metropolitę Lubelskiego abp. Józefa Życińskiego. Pamiątką tego wydarzenia są „zacheuszki” (świeczniki) przy jej ołtarzu. Jest jednak oddzielnym miejscem sprawowania codziennej Eucharystii. Oddzielnym, lecz połączonym nie tylko traktem komunikacyjnym z nawą główną kościoła, ale także oknem witrażowym Św. Rodziny. Dekoracja ta upamiętnia pierwszy w Kościele Powszechnym „Rok Rodziny”. Rodzina w nauczaniu Ojca Świętego „…jest drogą Kościoła”. W naszej parafii ta „droga” zapoczątkowana została „Aktem intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie” 26 listopada 1993 r. w czasie pierwszych Misji św., zaś witraż z wyobrażeniem Św. Rodziny o tym szczególnym zobowiązaniu zdaje się stale przypominać. Dzieje pierwszego tysiąclecia Kościoła Katolickiego w naszym kraju „opowiedziane” w tej dekoracji witrażowej w naszej kaplicy, rozpoczynają się aktem męczeństwa za wiarę i kończą takimże świadectwem z czasów II wojny światowej. Pośrodku tych dwóch świadectw mamy postaci wyniesionych na ołtarze wiernych wszystkich stanów i rozmaitego wieku. W większości powołał ich do publicznej chwały Ojciec Święty Jan Paweł II, który pragnie ewangelizować świat poprzez osobowe przykłady świętości w życiu. W Bożych planach realizowanych przez Wielkiego Papieża w każdym kraju powinny być takie „drogowskazy”. Ojciec Święty ustawiał te „drogowskazy” przy drogach swoich pielgrzymek w Ojczyźnie jak najbliżej nas żyjących pośród ziemskich śladów Postaci wynoszonych na ołtarze. Ale nie tylko. Kilka polskich kanonizacji było na Watykanie, gdzie Papież - Polak ofiarował światu Postaci swoich Rodaków i ich dzieła, że wspomnimy św. Faustynę i ostatnie, jubileuszowe dla Pontyfikatu kanonizacje św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Urszuli Ledóchowskiej. Dekoracja witrażowa naszej kaplicy jest więc swoistym świadectwem papieskiego posługiwania Kościołowi Powszechnemu i Ojczystemu.

więcej

DUSZPASTERZE

ks. Marek Urban

Proboszcz
kontakt: murban@wp.pl
data święceń: 17.05.1997

ks. Marcin Rejak

Rezydent
kontakt:   
data święceń: 01.06.2013

ks. Marcin Wójtowicz

Wikariusz
kontakt:  xmarcin.w@gmail.com
data święceń: 28.05.2005

ks. Daniel Mazurek

Wikariusz
kontakt: d.mazurek@diecezja.lublin.pl
data święceń: 07.06.2014

ORGANY

W 1995 roku, dzięki staraniom Ks. Stanisława Fela nasza parafia otrzymała od niemieckiej parafi w Holfeld 26-głosowe organy piszczałkowe, które na nowo złożył i przebudował organmistrz z Bielska Białej Pan Jerzy Kukla. Tegoż samego roku w uroczystość odpustową Św. Antoniego ówczesny metropolita lubelski J. E. Abp. Bolesław Pylak dokonał poświęcenia organów.Organy działają w oparciu o elektryczną trakturę gry i rejestrów, posiadają: 29 głosów (26 realnych i 3 transmitowane) rozmieszczonych na 2 manuały i klawiaturę pedałową; 2 miechy – jeden dla manuału I i kl. pedałowej, drugi dla manuału II;  registry zbiorowe; 2 wolne kombinacje; połączenia manuałów; wyłącznik głosów językowych; pedał crescendo oraz żaluzji manuału II.

SPECYFIKACJA

ORGANISTA

JACEK CHĘCKIEWICZ 
KONTAKT: PO MSZACH ŚWIĘTYCH

PORADNIA RODZINNA

CZYNNA WE WTORKI 17.00-19.00
PROWADZI: KAROLINA KALINOWSKA

PRZYGOTOWANIE DO 
SAKRAMENTu MAŁŻEŃSTWA

POWOŁANIA

KAPŁANI I DIAKONI POSŁUGUJĄCY NIEGDYŚ W PARAFII

s. Estera Mizińska

kontakt: s.esterka@wp.pl

s. Dominika 
Lis

kontakt: iwonalis69@gmail.com

s. Lidia Świątkowska

kontakt: 

s. Karolina Kołodziejczyk

kontakt: 

GŁOS ŚW. ANTONIEGO

Głos św. Antoniego jest miesięcznikiem parafialnym. Powstał z inicjatywy ówczesnego prezesa Oddziału Akcji Katolickiej - Mariana Klina przy współpracy Zbigniewa Wdowiaka oraz dzięki życzliwości i aprobacie ks. Proboszcza Stanisława Roga. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1997 roku, w 11. roku istnienia parafii. Metropolita Lubelski Józef Życiński udzielił błogosławieństwa dla redakcji i jej planów. Również ks. Proboszcz skierował życzliwe słowa.   Pierwszym redaktorem naczelnym był przez pół roku Stanisław Gaszyński. Od czerwca 1998 roku do sierpnia 1999 roku pismo było wydawane przez zespół redakcyjny pod kierunkiem Mariana Klina i Zbigniewa Wdowiaka. Składem komputerowym i drukiem zajmowali się Teresa i Waldemar Gągołowie.   Od września 1999 roku do chwili obecnej pismo ukazuje się pod redakcją Ewy i Tomasza Kamińskich. Rola Głosu św. Antoniego w życiu parafii W piśmie zawarty jest zapis bieżących wydarzeń z życia parafii. Zapowiadane są także informacje o tym, co będzie się działo w parafii. Czasopismo stanowi również kopalnię wiadomości archiwalnych.

HISTORIA I AKTUALNE GAZETKI

RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej a w szczególności:
a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.W skład rady wchodzą trzy grupy członków: członkowie z wyboru, członkowie z urzędu oraz członkowie mianowani przez proboszcza. Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.Z urzędu należą do Rady:
a) proboszcz, który pełni funkcję przewodniczącego rady,
b) delegat wikariuszy,
c) delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim,
d) przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny),
e) Przedstawiciele wydelegowani przez stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku w liczbie nie więcej niż trzy osoby. Członkowie rady z wyboru mogą pełnić swój mandat nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, tzn. 15 lat.

Rada parafialna zaś to przedstawiciele bloków i ulic, którzy pomagają w wielu kwestiach w parafii. 

skład rady duszpasterskiej

RADA DUSZPASTERSKA na lata 2023-2027:

1. ks. Marek Urban – proboszcz

2. ks. Daniel Mazurek – delegat wikariuszy

3. s. Dominika Lis CSFB – delegatka sióstr zakonnych

4. Karolina Kalinowska – przedstawiciel katechetów i pracowników parafii

5. Dorota Baranowska – przedstawiciel grup parafialnych

6. Monika Hapka – przedstawiciel grup parafialnych

7. Łukasz Hapka – przedstawiciel grup parafialnych

8. Grzegorz Choina – z wyboru

9. Beata Filipowicz – z wyboru

10.  Wojciech Kalinowski – z wyboru

11. Ewa Kamińska – z wyboru

12. Urszula Pszczoła – z wyboru

13. Anna Sławecka – z wyboru

14. Grzegorz Szczygielski – z wyboru

15. Mateusz Ściuba – z wyboru

16. Sławomir Wieleba – z wyboru