SAKRAMENTY

CHRZEST

BIERZMOWANIE

EUCHARYSTIA
I KOMUNIA ŚWIĘTA

POKUTA I POJEDNANIE

NAMASZCZENIE CHORYCH

KAPŁAŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO