Historia parafii św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

20 stycznia 1986 – zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Na proboszcza i budowniczego kościoła został wyznaczony przez biskupa Bolesława Pylaka – ks. mgr Stanisław Róg. W Kronice parafialnej jest Protokół uzgodnień pomiędzy Wojewodą Lubelskim Tadeuszem Wilkiem a ks. biskupem Bolesławem Pylakiem.

Projekt kościoła i całego kompleksu sakralnego wykonał zespół lubelskich inżynierów: Antoni Herman—architektura, Jan Wacko—konstrukcja, Feliks Dragan—instalacje wod-kan-co-gaz, Henryk Burdzanowski—instalacje elektryczne. Kierownikiem budowy został inż. Tadeusz Lipski—nasz parafianin.

14 lipca 1986 -pierwszym darem dla nowo budującego się kościoła był obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany przez p. Grażynę Karolewicz. Obraz ten jest w naszym kościele do dziś.

30 października 1986 -przywieziono tymczasową kaplicę na plac budowy. Ofiarował ją proboszcz parafii w Poniatowej – ks. Józef Kozłowicz. Kaplica została zmontowana pod nadzorem p. Bolesława Sobiecha.

29 listopada 1986 – parafia przyjęła za patrona św. Antoniego Padewskiego.

8 grudnia o godz. 17.00 została odprawiona pierwsza Msza święta.

14 grudnia 1986 o godz. 15.00 – Ordynariusz Lubelski bp. Bolesław Pylak wraz z 30 księżmi odprawił Mszę świętą i dokonał poświęcenia placu, krzyża i kaplicy.

18 grudnia 1986 – ks. Janusz Rzeźnik rozpoczął pierwsze rekolekcje adwentowe. Pierwsi księża skierowani do pracy duszpasterskiej to: ks. dr Stanisław Paździor, ks. Tadeusz Bodak i ks. Stanisław Fel.

6 marca 1987 – Erygowanie parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w dekanacie Lublin-Wschód. Proboszczem został mianowany ks. Stanisław Róg.

25 lipca 1987 – zostały rozpoczęte wykopy pod Dom Katechetyczny.

17 czerwca 1987 – przygotowanie czwartego ołtarza na pierwszą procesję Bożego Ciała.

25 października 1987 – rozpoczęło się nawiedzenie rodzin przez kopię obrazu MB Jasnogórskiej.

26 października 1987 – zaczęto budować plebanię.

9 września 1988 – rozpoczęły się pierwsze prace przy wykopach pod kościół.

4 grudnia 1988 – bp Ryszard Karpiński poświęcił Dom Katechetyczny.

3 czerwca 1990 –— pierwszą Mszę św. prymicyjną w nowym kościele odprawił ks. Mirosław Zając

10 czerwca 1990 – bp Bolesław Pylak dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Obok kościoła materialnego rodził się kościół duchowy, który był dużym wsparciem dla budujących.

16 lutego 1992 – poświęcenie kaplicy Matki Bożej Matki Bożej, Świętych i Błogosławionych Polskich oraz trzech dzwonów przez ks. bp. Piotra Hemperka. o Łączna waga dzwonów – 861 kg. Dzwony noszą imiona:

„Maryja” z napisem – „Ludu Maryi, Narodzie Polski, gdy usłyszysz głos mój, wznieś serce do Boga, zmów Anioł Pański. Dzwon waży 455 kg.

„Św. Antoni” z napisem – „ Święty Antoni nasz Patronie upraszaj u Boga potrzebne nam łaski”. Dzwon waży 270 kg.

„Św. Stanisław” z napisem „ Głos mój niech budzi sumienia ospałych i grzesznych, woła do modlitwy, nadzieję zbawienia głosi”. Dzwon waży 136 kg.

13 czerwca 1992 w dzień odpustu – pierwszą Mszę św. w murach jeszcze wznoszonego kościoła odprawił abp Bolesław Pylak. Dokonał też poświęcenia kościoła.

Wyjątkowo krótki czas budowy naszego kościoła (4 lata) był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu parafian, a przede wszystkim dzięki operatywności i doskonałej organizacji prac przez ks. Proboszcza Stanisława Roga. Należy pamiętać, że kościół był budowany w czasach, kiedy w Polsce panowały problemy zaopatrzeniowe, od gwoździ i sznurka poczynając. Nie bez znaczenia była modlitwa i ofiara cierpienia chorych i samotnych.

21-28 listopada 1993I Misje Święte, prowadzili Ojcowie sercanie Adam Brzeźniak i Maciej Moskwa.

26 listopada 1993 – uroczysty akt oddania parafii Bożemu Sercu Jezusa oraz poświęcenie pamiątkowych obrazków Najświętszego Serca Jezusowego.

27 listopada 1993, w sobotę odbyła się uroczystość intronizacji Krzyża Misyjnego z napisem: Jezu, ufam Tobie. Krzyż stoi na placu przykościelnym.

1 czerwca 1995 – poświęcenie przez abp. Bolesława Pylaka organów, które otrzymaliśmy dzięki staraniom ks. Stanisława Fela od niemieckiej parafii w Holfeld. 26 głosowe organy piszczałkowe na nowo złożył pan Jerzy Kukla, organmistrz z Bielska-Białej.

13 maja 1995 – w rocznicę objawień fatimskich i 14. rocznicę zamachu na Jana Pawła II została ustawiona przed kościołem figura Matki Bożej Fatimskiej ufundowana przez Kółka Różańcowe.

20 maja 1995 – poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej przez o. Szymona Niezgodę OP.

1997 grudzień – wydanie pierwszego numeru miesięcznika Głosu św. Antoniego.

15-22 października 2000, Rok Jubileuszowy – II Misje Święte. Prowadzili je: ks. Ireneusz Chmielewski, salezjanin i ks. Jan Madej z Diecezji Siedleckiej. Pamiątką Misji jest drugi krzyż z napisem: Bóg jest Miłością. Dwunastometrowy krzyż ustawiony został w pobliżu skarpy przy Rondzie im. Gen. Leona Berbeckiego.

29 października 2000 – Metropolita Lubelski Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia naszego kościoła. W homilii podkreślił, że Kościół to nie tylko mury, ale wszyscy wierni. Od nich zależy dalszy Jego trwanie i rozwój. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu kapłanów m.in. ks. prof. Adam Szafrański i ks. Artur Miziński oraz rzesza wiernych.

3 i 4 października 2004 – nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskiej Ikonie. Było to wielkie wydarzenie, które zostało poprzedzone trzydniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez ks. prałata Józefa Szczypę i ks. kanonika Lucjana Szubartowskiego. W czasie nocnego czuwania kościół był pełen wiernych. O północy odprawiona została Msza św. dziękczynna, na którą licznie przybyli: siostry zakonne oraz kapłani pochodzący lub pracujący dawniej w naszej parafii. Obecność Matki Bożej Częstochowskiej zainspirowała wielu wiernych do podjęcia postanowień duchowych i materialnych.

16 października 2005 – rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w rodzinach.

23 czerwca 2006 – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej został odmówiony przez kapłanów, siostry i wiernych Akt Intronizacji Serca Jezusowego przed ustawioną przy ołtarzu figurą Serca Jezusowego. Następnie figura została procesyjnie przeniesiona z kościoła i ustawiona na przygotowanym postumencie na początku ul Trześniowskiej. Poświęcenia figury dokonał ks. prałat Józef Szczypa. Ks. proboszcz Stanisław Róg wyraził nadzieję, że Chrystus będzie nas błogosławił swoją obecnością, darzył pokojem, uzdalniał do miłości wszystkich mieszkańców i osób przechodzących nieopodal.

16 listopada 2008 – bp Artur Miziński dokonał poświęcenia figury Matki Bożej z Lourdes. Została ona umieszczona w kapliczce na wzgórku w pobliżu sklepów osiedlowych

25 marca 2010 – poświęcenie przez bpa Józefa Wróbla figury św. Józefa i umieszczenie jej w kapliczce przy ulicy Daszyńskiego.

22-30 października 2011 – III Misje Święte. Prowadzili je Misjonarze Świętej Rodziny: o. Bogusław Jaworowski i o. Grzegorz Chrapla. Zawierzenie parafii Najświętszej Rodzinie z Nazaretu i poświęcenie domowych krzyży.

11 maja 2015 – po ciężkiej i długiej chorobie ks. proboszcz Stanisław Róg odszedł do Domu Ojca. W Mszach Świętych w intencji Zmarłego wzięli udział wszyscy biskupi archidiecezji lubelskiej, na czele z abp. Stanisławem Budzikiem, około 400 księży, osoby konsekrowane, rodzina i rzesza wiernych.

13 maja 2015 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika, na której rozdano ok. 4ooo Komunii Świętych. Trumna z ciałem ks. Stanisława tłumnie została odprowadzona na cmentarz przy ulicy Unickiej.

22 maja 2015 – abp Stanisław Budzik nominował ks. Marka Urbana, dotychczasowego Rektora kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie na proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego.

13 czerwca 2015 – kanoniczneobjęcie urzędu proboszcza przez ks. Marka Urbana.

13 – 14 czerwca 2015 – nawiedzenie parafii przez kopię figury Świętego Michała Archanioła z Gargano we Włoszech, poprzedzone rekolekcjami prowadzonymi przez michaelitę o. Jana Seremaka, kustosza figury w Miejscu Piastowym

21-25 lipca 2016 – XXXI Światowe Dni Młodzieży w parafii. Gościliśmy 58 osób z USA i 6 osób z Ukrainy

25-31 lipca 2016 – XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wyjazd na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem dwóch grup pod opieką ks. proboszcza Marka Urbana i ks. Pawła Zdybla

13-16 października 2016 – Misje Ewangelizacyjne prowadzone przez ks. Łukasza Głaza i grupę świeckich ewangelizatorów

17-22 października 2016 – Nawiedzenie parafii przez kopię Krzyża Trybunalskiego

5 listopada 2017 – bp Artur Miziński odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową ks. Stanisława Roga na ścianie przy wejściu do kościoła i poświęcił na cmentarzu przy ul Unickiej nowy grobowiec ks. Stanisława Roga.

24 stycznia 2018 r. – we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, parafialna uroczystość 20-lecia istnienia Głosu św. Antoniego.

10 maja 2018 – w trzecią rocznicę śmierci (11 maja) – Otwarcie Skweru im. ks. prałata Stanisława Roga i poświęcenie upamiętniającego go obelisku przez Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika. Wśród licznie zgromadzonych gości, rodziny ks. Stanisława, kapłanów, przyjaciół i parafian obecne były władze miasta z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem na czele, który wręczył ks. proboszczowi Markowi Urbanowi Medal 700-lecia Miasta Lublina w uznaniu za kontynuowanie działań ks. Stanisława i za wszelkie podejmowane inicjatywy z potrzeby serca.

29 października 2019 – Promocja książki pt. Pasterz. Wspomnienia o księdzu Stanisławie Rogu. Pod red. Ewy i Tomasza Kamińskich. Przybyło wielu kapłanów z biskupem Ryszardem Karpińskim na czele, sióstr zakonnych, rodzina ks. Stanisława, przyjaciół i parafian.

W czasie zaostrzenia pandemii i związanych z tym wymogów sanitarnych m.in. 5 osób w kościele, Głos św. Antoniego nie przerwał ciągłości wydawniczej. Ukazuje się w maju 2020 r. jako kwartalnik.

25 marca do 1 kwietnia 2020Nieustający Różaniec – po raz pierwszy został zainicjowany Nieustający Różaniec w intencji całkowitego zaprzestania aborcji, o pokój na świecie i o zakończenie pandemii.

Obecnie Nieustający Różaniec jest praktykowany przed świętem Zwiastowania 25 marca, w intencji przyjęcia i poszanowania każdego ludzkiego życia.

12 czerwca 2020 – Otwarcie przez Arcybiskupa Stanisława Budzika Kącika Pamięci ks. Stanisława Roga i nadanie jego imienia Domowi Katechetycznemu. Uroczystość ze względu na pandemię miała kameralny charakter. Obecni byli kapłani z ks. proboszczem Markiem Urbanem, siostry zakonne, rodzina ks. Stanisława, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej oraz media.

Styczeń 2021 – pierwsze spotkanie nowego Zespołu Redakcyjnego Głosu św. Antoniego pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Urbana.Wprowadzenie spisu treści, Słowa redaktorskiego Ewy i Tomasza Kamińskich, i innych zmian.

26 września 2021 – jubileusz 20-lecia gimnastyki dla pań

8-10 października 2021 – Antoniańskie Dni Rodziny – zapoczątkowanie corocznej tradycji.

Od 29 listopada 2019 – w każdy ostatni piątek miesiąca, w naszym kościele modlimy się Różańcem do Siedmiu Boleści Maryi przed figurką Matki Słowa z Kibeho. 28 listopada 202140 lat od objawień Matki Bożej w Kibeho.

O Niej opowiadał z miłością niezwykły Gość, misjonarz, ks. Roman Rusinek, pallotyn. Przywiózł on z Rwandy większą figurę Matki Bożej. 26 listopada 2021 – dokonał Jej poświęcenia.

14 listopada , 28 listopada 2021 i 9 stycznia 2022 – IV Antoniańskie Koncerty Organowe

28 listopada 2021 – I Niedziela Adwentu –rozpoczęcie Pielgrzymki Biblijnej pod przewodnictwem ks. Radosława Matraszka. Zgłosiło się ok. 80 osób, które postanowiło przeczytać Pismo Święte w 365 dni.

15 grudnia 2021 – 35. rocznica istnienia naszej parafii – o godz. 18.00 Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył biskup Adam Bab

19 grudnia 2021Czas Chwały – zapoczątkowanie cyklicznego nabożeństwa uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – w każdą III niedzielę miesiąca

6 marca 2022 – 35. rocznica erygowania naszej parafii – o godz. 12.00 Mszę św. Jubileuszową odprawił biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

13 marca 2022 – rozpoczęły się Spotkania Małżeńskie – na początek ze stażem do 10 lat

8 maja 2022 – ze stażem 11-25 lat

15 maja – niezwykłym gościem była dr Helena Pyz, lekarka, świecka konsekrowana, która pomaga trędowatym w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya

KAPLICA ADORACJI

Od marca 2022 rozpoczęły się przygotowania do remontu Kaplicy Adoracji pw. Matki Bożej, Świętych i Błogosławionych Polskich z nową monstrancją wykonaną przez firmę Drapikowskich. Wszyscy, którym leżała na sercu ta idea, wspierali ją modlitwą i ofiarą.

W lipcu monstrancja fatimska była już gotowa.

6 listopada 2022 – odbyło się poświęcenie odnowionej Kaplicy Adoracji i monstrancji przez ks. dziekana Kazimierza Gacana.

Było to szczególne wydarzenie w historii naszej parafii.

Jubileusze w 2022 roku

– srebrny jubileusz kapłański 17 maja 2022 r. obchodzili ks. proboszcz Marek Urban i ks. Grzegorz Dobosz, rezydent, kapelan 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie oraz katecheta i duszpasterz w placówce dla dzieci i młodzieży niesłyszącej.

Ks. Proboszcz Marek Urban pełni dodatkowe funkcje w Archidiecezji Lubelskiej. Jest ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Lubelskiej, członkiem Rady Centrum Jana Pawła II, członkiem III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, członkiem Zespołu ds. nowej ewangelizacji. W dekanacie jest wicedziekanem. Od 1 września 2022 jest Archidiecezjalnym Moderatorem Domowego Kościoła.

Z tej okazji 17 maja została odprawiona Msza św. z Jubilatami , której przewodniczył bp Artur Miziński.

W kościele pw. św. Antoniego jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem biskupa Artura Mizińskiego została odprawiona 29 maja 2022 r.

srebrny jubileusz ślubów zakonnych obchodziła s. Estera Mizińska, betanka, katechetka, przełożona Domu. Uroczysta Msza św. odbyła się 22 maja 2022 r. pod przewodnictwem brata Jubilatki, biskupa Artura Nizińskiego.

Z grup parafialnych:

20 lat posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej – Mszy św. Jubileuszowej 23 marca 2022 r. przewodniczył ks. proboszcz Marek Urban.

35 lat istnienia Kręgu Biblijnego – Mszy św. jubileuszowej 27 listopada 2022 r. przewodniczył ks. profesor Mieczysław Wróbel

25 lat istnienia miesięcznika parafialnego – Głos św. Antoniego – Mszy św. Jubileuszowej 4 grudnia 2022 r. przewodniczył ks. proboszcz Marek Urban. Oprawę zapewnił Zespół Redakcyjny.

27 listopada 2022 – . I Niedziela Adwentu zakończenie Pielgrzymki Biblijnej

6 stycznia 2023 – spotkanie Pielgrzymów biblijnych pod przewodnictwem ks. Radosława Matraszka. Podsumowanie i dzielenie się świadectwem czytania Pisma Świętego. W Pielgrzymce uczestniczyły 43 osoby. Pielgrzymi otrzymali pamiątkowe dyplomy z mottem zaczerpniętym z Biblii: „A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję”. Rz 15,13

Kolejna Pielgrzymka Biblijna rozpocznie się w I Niedzielę Wielkiego Postu 26 lutego 2023 r.

Powołania

Historia naszej parafii obfitowała w powołania do życia konsekrowanego. W ciągu 35. lat kapłanami zostało 16 naszych rodaków:

ks. Krzysztof Grabowski, salezjanin, ks. Mirosław Zając, ks. Andrzej Daniewicz, pallotyn, ks. Krzysztof Grzesiak, ks. Arkadiusz Paśnik, ks. Marek Słomka, ks. Andrzej Gołębiowski, salezjanin, ks. Bogdan Kalinowski, ks. Tomasz Adamczyk, śp. ks. Krzysztof Kwiatkowski, ks. Wojciech Adamczyk, sercanin, ks. Marcin Pidek, ks. Paweł Walkowiak, salezjanin, ks. Paweł Król, ks. Mateusz Wójcik, ks. Piotr Dzierżak, ks. Damazy Soja.

W Seminarium lubelskim na III roku jest kleryk Jakub Sławecki, a Mater Redemptoris na II roku – Jonasz Rzucidło.

Możemy się również szczycić tym, że z racji zamieszkania rodziców, nasz rodak ks. dr hab. Artur Miziński 30 maja 2004 r. został biskupem pomocniczym naszej diecezji, a od 2014 roku jest Sekretarzem Generalnym KEP.

Z racji zamieszkania mamy ks. Grzegorza Kolasy na terenie naszej parafii, również ks. Grzegorz jest traktowany jako nasz rodak.

Nie brakuje też powołań do życia zakonnego: br. Robert Bernat, kapucyn i Marcin Zygmunt – celibatariusz, Wspólnota Focolare. W zakonach żeńskich są nasze rodaczki: s. Estera Mizińska, ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, s. Anna Zarzeka ze Zgromadzenia św. Jana Chrzciciela, s. Agnieszka Młynarczykowska, urszulanka Unii Rzymskiej, s. Zelia Sztorc ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny i s. Elżbieta Maria Kuriato ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego i s. Beata Olech ze Zgromadzenia Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy.

Nic więc dziwnego, że nasza parafia nazywana jest kopalnią powołań.

Wspólnoty

W parafii działają różne grupy wspólnotowe. Jednym z najstarszych jest Krąg Biblijny i Żywy Różaniec. Rodzina Różańcowa jest najliczniejsza. Inne grupy parafialne to: Legion Maryi, Ruch Domowego Kościoła, Akcja Katolicka, AA, Al-anon, Alateen, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, FSE – Skauci Europy: „Wilczki”, harcerze i harcerki „Zawiszy”, kandydaci na ministrantów, ministranci, lektorzy, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Rada Parafialna, Parafialna Rada Młodych, Rada Duszpasterska, Grupa Misyjna, Punkt Charytatywny Caritas, Chór „Inspirante”, Schola Dziecięcia „Lilijki” i Schola Młodzieżowa KSM-Światłość, Parafialny Zespół Muzyczny, Przyjaciele Oblubieńca, Pielgrzymka Biblijna, która zakończyła się 6 stycznia 2023 r., a druga zacznie się 26 lutego 2023 r. w I Niedzielę Wielkiego Postu,

Odbywają się również spotkania popielgrzymkowe pątników, Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Parafialny Zespół Synodalny, Zespół Katechetów, Duszpasterstwo Nauczycieli, Zespół Redakcyjny Głosu św. Antoniego.

Dom Katechetyczny im. Ks. Stanisława Roga

W Domu Katechetycznym im. Ks. Stanisława Roga istnieje Kącik Pamięci ks. Stanisława Roga, działa Poradnia Życia Rodzinnego, Biblioteka im. H. Łopacińskiego, Punkt Kasowy SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz szkoła dla dzieci z Ukrainy. Odbywa się również gimnastyka dla pań i nauka języka angielskiego.

Przy kościele jest Kiosk parafialny.