WSPÓLNOTY PARAFIALNE

WIĘCEJ

AKCJA KATOLICKA

ANONIMOWI ALKOHOLICY

KRĄG BIBLIJNY

LEGION MARYI

ŻYWY RÓŻANIEC

DOMOWY KOŚCIÓŁ

PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

GRUPA MISYJNA

NEOKATECHUMENAT

KOINONIA JAN CHRZCICIEL

NADZWYCZAJNI SZAFARZE

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

KSM 

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

CHÓR "INSPIRANTE'

ZESPÓŁ MUZYCZNY

SCHOLA DZIECIĘCA "LILIJKI"

PARAFIALNA RADA MŁODYCH

DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI

ZESPÓŁ KATECHETÓW

TP SEMINARIUM 

TP KUL

HARCERKI I HARCERZE

GRUPA PIELGRZYMUJĄCA

GIMNASTYKA PAŃ

PIELGRZYMKA BIBLIJNA

KONTAKT

ADRES

UL. KASZTANOWA 1
LUBLIN, 20-138

TELEFON

(81) 747 70 75

KANCELARIA

Poniedziałek - piątek: 
7.30-8.00 oraz 17.00-17.45
Sobota: 7.30-8.00
Niedziela: po każdej Mszy świętej (w sprawach pilnych)

KONTO BANKOWE

SKOK CHMIELEWSKIEGO o./w Lublinie
konto: 75 7061 0006 0610 3910 1504 0001