towarzystwo PRZYJACIÓŁ seminarium

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie powołań kapłańskich, wyrażane przez współpracę z lubelskim Seminarium Duchownym, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

CZYTAJ WIĘCEJ