PIELGRZYMKA
BIBLIJNA

„Pielgrzymka Biblijna” to modlitwa z pomocą Pisma Świętego. Celem i owocem "pielgrzymowania" jest przeczytanie całej Biblii. "Pielgrzymowanie" jest codzienną modlitwą, w której przewodnikiem jest Słowo Pana.

CZYTAJ WIĘCEJ