CHÓR "Inspirante"

Formacja chóralna, powstała na kanwie Chóru Cecyliańskiego, od 2018r. jako skład żeński.

CZYTAJ WIĘCEJ

Galeria