Nieustający różaniec

NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC O PRZYJĘCIE I POSZANOWANIE KAŻDEGO ŻYCIA LUDZKIEGO

11-16 marca 2024 r.

Już po raz siódmy w naszej parafii organizowany jest Nieustający Różaniec o przyjęcie i poszanowanie każdego ludzkiego życia. Rozpoczyna się o północy 11 marca w poniedziałek, a kończy się 16 marca w sobotę o 21.00.

Można się modlić w domu lub kościele. Ważne, by modlić się tylko w tej intencji w wybranej godzinie. Obok zeszytu, wyłożonego w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, są karteczki, by zapisać sobie wybrany dzień i godzinę modlitwy. Na każdą z godzin może zgłosić się więcej niż jedna osoba, bez ograniczeń. Informacja jest podana także na stronie parafii: www.antoni.lublin.pl

Chęć udziału w modlitwie można też zgłosić przez wysłanie SMS-a na numer: 721782608. Trzeba podać imię i nazwisko oraz wybrany dzień i godzinę.

Nieustający Różaniec może być przygotowaniem do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia w czasie każdej Mszy św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.

W Kaliszu 4 czerwca 1997 roku św. Jan Paweł II powiedział pamiętne słowa: „Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”.