ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ŻYCZENIA na NOWY 2024 ROK

Rozpoczynając Nowy Rok Pański 2024, ufni w opiekę Najświętszej Maryi Panny i naszego Patrona św. Antoniego z Padwy, pragniemy powierzyć się dalej Bogu.

Życzymy wszystkim pełnego wiary oparcia życia na Bogu, na tym fundamencie podejmowania też wszystkich osobistych wyborów. Niech codziennemu wysiłkowi związanemu z realizacją życiowych zadań towarzyszy pokój w sercu i spotkanie ze zrozumieniem i otwartością innych ludzi. Niech też w decyzjach odpowiedzialnych za życie człowieka w świecie, prawdziwie dominuje mądrość
i troska o dobro wspólne. Niech również najbliższe nam środowiska: rodziny, zamieszkania, pracy przeniknie duch życzliwości, solidarności i wzajemnej pomocy.

Życzymy wszystkim Błogosławionego Roku Pańskiego 2024.