Katechezy u św. Antoniego

Serdecznie zapraszamy na cykl Katechez!

Strona oficjalna Drogi Neokatechumenalnej

Strona główna

Poniżej zamieszczamy świadectwa Kiko Arguello (inicjatora Drogi Neokatechumenalnej)udostępnione przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

Świadectwo 1

Świadectwo 2

Świadectwo 3

Świadectwo 4

https://www.youtube.com/watch?v=X8Lzepzm4OA