Kandydaci LSO

Kandydaci na ministrantów:

Ministrantem może być każdy chłopiec, który pragnie służyć przy Ołtarzu oraz w swoim życiu postępować zgodnie ze wskazaniami Jezusa.

Spotkania przygotowujące do sztuki służenia rozpoczynają się w soboty o godz. 10.00 w Cafejce LSO (wejście od strony kancelarii).

Kandydaci na lektorów:

Na spotkania przygotowujące do posługi lektora zapraszamy młodzieńców od VIII klasy Szkoły Podstawowej.

Zapraszamy także tych, którzy wcześniej nie mieli okazji służyć jako ministranci, ale chcą włączyć się do LSO.

Kandydaci biorą udział w kursie dla lektorów organizowanym co dwa lata przez diecezjalne duszpasterstwo LSO.