Sakrament I Komunii Świętej-aktualności

I Komunia Święta odbędzie się 18 maja 2024 r. o godz. 11.00

PLANOWANY TERMIN I KOMUNII ŚW. w 2025 r.:

17 maja 2025 r. (sobota)

Termin zostanie potwierdzony po zebraniu grupy dzieci we wrześniu 2024 r.