PLAN KONFERENCJI PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Spotkania Indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego – dyżur we wtorek w godz. 17.00-19.00 (Dom Katechetyczny, pokój po wejściu do Domu po lewej stronie)

1. Narzeczeni, w czasie przygotowania się do sakramentu małżeństwa, mają odbyć trzy spotkania indywidualne. Spotkania te odbywają z osobą prowadzącą poradnie małżeńsko-rodzinną w parafii. W jednym spotkaniu biorą udział doradca rodzinny i para narzeczonych.

2. Na spotkaniach indywidualnych narzeczeni zapoznają się z Naturalną Metodą Planowania Rodziny. W metodzie tej potrzebne są obserwacje cyklu kobiety – stąd do jej nauczenia potrzebny jest czas. Ważne jest, by narzeczeni zgłaszali się do Poradni na kilka miesięcy przed ślubem, najpóźniej na trzy miesiące przed datą ślubu (inne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie).

Przygotowanie do małżeństwa ma formę pracy z narzeczonymi w II zamknietych cyklach w ciągu roku: październik-listopad/grudzień i styczeń/luty-marzec. Spotkania są raz w tygodniu. Mają formę warsztatów, konferencji i spotkań z gośćmi. Prowadzącymi są duszpasterz i osoba z Paradni Życia Rodzinnego. Jeden cykl to 10 spotkań. Towarzyszu mu jedna wspólna Eucharystia z narzeczonymi i propozycja dnia skupienia dla narzeczonych.

Spotkania z narzeczonymi w roku 2023/24 będą miały miejsce w miesiącach styczeń (28.01)-marzec 2024 r. w niedziele w godz. 16.00-17.30 . Zapisy narzeczonych do udziału w przygotowaniu do małżeństwa: styczeń w kancelarii parafialnej. Spotkania zasadniczo mają miejsce w sali Światowych Dni Młodzieży (pod kancelarią parafialną).