PLAN KONFERENCJI PRZEDCHRZCIELNYCH

Konferencje przedchrzcielne maj-wrzesień 2023 r.

MAJ      19.05 24.05
CZERWIEC  7.06; 21.06
LIPIEC          5.07; 19.07
SIERPIEŃ         9.08; 23.
08

WRZESIEŃ 6.09; 20.09
Konferencje odbywają się w środy w Domu Katechetycznym o godz. 19,00.