Lista Szafarzy

 Lista szafarzy nadzwyczajnych w naszej parafii

Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w naszej parafii pełnią:
Marcin Dziura
Zbigniew Ejnik

Tomasz Fiutka
Ryszard Gajderowicz /senior/
Kazimierz Gajuś /senior/
Marek Glinka
Marek Grubka
Grzegorz Kaczmarzewski
Tomasz Kamiński

Wojciech Kalinowski
Andrzej Kiciński
Mirosław Kulpa
Marian Maśluszczak /senior/
Stefan Rejmak
Marek Sławecki
Stanisław Słomka /senior/
Henryk Sroka /senior/
Corelli Świeca
Mirosław Urbaniak
Sławomir Wieleba
Robert Wrona
Stanisław Zubala
Bogdan Zugaj /senior/