NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC 

Zapraszamy do sztafety indywidualnej modlitwy różańcowej w dniach 19-25. marca 2023 w intencji o przyjęcie i poszanowanie każdego ludzkiego życia.

Można się modlić w domu lub kościele. Ważne, by modlić się tylko w tej intencji w wybranej godzinie.

Obok zeszytu, wyłożonego w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, są karteczki, by zapisać sobie wybrany dzień i godzinę modlitwy. Na każdą z godzin może zgłosić się więcej niż jedna osoba, bez ograniczeń.

Chęć udziału w modlitwie można też zgłosić przez wysłanie sms-a na numer: 721782608. Trzeba podać imię i nazwisko oraz wybrany dzień i godzinę. 

Nieustający Różaniec może być przygotowaniem do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w czasie każdej Mszy św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.

Najbliższe wolne godziny są następujące:

24 marca – 17.00

25 marca -16.00, 17.00, 18.00