WYPOMINKI 2022

Różaniec wypominkowy za zmarłych będzie przez listopad o godz. 17.15. Za wymienianych w wypominkach będziemy też modlić się na Mszach św. w niedziele o godz. 18.00 oraz na Mszach zbiorowych w niedziele o godz. 10.30 i w III piątek miesiąca o godz. 18.00. Kartki wypominkowe składamy do skrzynki na stopniach prezbiterium (po prawej stronie), w zakrystii lub kancelarii. Zapraszamy na wspólną modlitwę.