Niedziela Słowa Bożego – 23 stycznia 2022r.

W dniu 23 stycznia 2022 r. Kościół będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka.

Więcej: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/niedziela-slowa-bozego-23-stycznia-2022/