II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 lutego 2021 r.

 1. Pierwszy tydzień marca, który jest przed nami,  to możliwość udziału w dodatkowych cyklicznych nabożeństwach i modlitwach: w poniedziałek – na Mszy św. o godz. 18.00 modlitwa przez wstawiennictwo błogosławionych męczenników z Pariacoto, we  wtorek – o godz. 18.00 modlitwa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy z udziałem członków Diakonii Modlitwy Wspierającej Dzieła Parafii, we czwartek o godz. 17.00 modlitwa różańcowa za alumnów i o nowe powołania kapłańskie, w piątek przed południem odwiedzimy z posługą duszpasterską chorych, dodatkowa spowiedź od godz. 15.30 i Msza św. o godz. 16.30, w sobotę – po Mszy św. o godz. 18.00 czuwanie pierwszosobotnie.
 2. Liturgiczne święto św. Kazimierza królewicza obchodzić będziemy we czwartek(4.03), Msze św. o godz. 7.00, 7,30 i 18.00.
 3. 34. rocznica erygowania naszej parafii minie w sobotę (6.03). Pamiętajmy w modlitwie o naszym pierwszym proboszczu ks. prał. Stanisławie Rogu i wszystkich, którzy otworzyli się na wielką współpracę w dziele tworzenia wspólnoty parafialnej. Miejmy odwagę mieć dalej odpowiedzialność za umacnianie i przekaz wiary w naszym środowisku.
 4. Członkowie Żywego Różańca mają w niedzielę 7.03 swoje spotkanie po Mszy św. o godz. 12.00.
 5. Grupa misyjna zaprasza dzisiaj do włączenia się w wielkopostną akcję pomocy dla misjonarzy w Tanzanii. Projekt wsparcia dla mobilnej kliniki, ze szczegółami akcji w symbolicznej dekoracji ambulansu, znajdziemy przy ołtarzu św. Jana Pawła II.  Zachęcamy też do duchowej modlitewnej adopcji misjonarzy z naszej archidiecezji. Ich dane znajdziemy w prawej części dekoracji. Zapraszamy do włączenia się.
 6. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół KUL będą mogli przekazać swoje składki w następną niedzielę (7.03) po przedpołudniowych Mszach św.
 7. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” mieszczący się w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84 prowadzi nabór uczestników na pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy dla osób powyżej 56 roku życia  z niepełnosprawnościami, zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi. Więcej informacji znajdziemy w gablocie.
 8. Dziękujemy za przekazane tydzień temu ofiary na pomoc i rehabilitację Adama Fiedziuszko. Zebrane zostało 20 680 zł. Środki zostały już przekazane, Adam z rodziną bardzo dziękują za ten wielki gest wsparcia.
 9. Bóg zapłać za ofiary przekazane w ostatnich dniach na rzecz naszej parafii: bezimiennie – 3x200zł, 250zł; od uczestników wyjazdu na misterium do Krakowa – 300zł, na konto – 450zł. Dziękujemy też za ofiary złożone dziś na tacę z przeznaczeniem na remonty budynków parafialnych. Zbieramy teraz środki, poza funduszem na bieżące remonty, m.in. na wymianę kolejnych drzwi i okien w Domu Katechetycznym. Bóg zapłać również za składane do skarbony w kaplicy ofiary na kwiaty i światło do Grobu Pańskiego.
 10. Prosimy o zainteresowanie prasą katolicką: w kiosku parafialnym są m.in. tygodniki  „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
 11. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafii do wieczności:

+ Jadwiga WIERADZKA, lat 65 zamieszkała przy ul. Niepodległości 30,
+ Mieczysław KIDAJ, lat 77 zamieszkały przy ul. Niepodległości 4,
+ Edward PIKULA, lat 87 zamieszkały przy ul. Tumidajskiego 22.