Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszej Parafii. Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

św. Antoni Padewski

antoni obraz

Św. Antoni  Padewski urodził się w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1195 roku w Lizbonie. Ferdynand - bo takie imię otrzymał na chrzcie - uczęszczał do szkoły katedralnej.  Mając  15 lat wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Św. Augustyna. Po dwóch latach przeniósł się jednak do klasztoru w Coimbrze, gdzie zdobył wykształcenie teologiczne, a w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później, chcąc naśladować życie św. Franciszka z Asyżu i oddać się pracy misyjnej, postanawia wstąpić do wspólnoty św. Franciszka w Olivanez. Tam też zmienił swoje imię na Antoni. Podczas misyjnej wyprawy do Maroka Antoni śmiertelnie zachorował, co zmusiło go do powrotu do Portugalii. Na skutek niesprzyjającej pogody jego statek wylądował jednak na wybrzeżach Sycylii gdzie, odzyskał zdrowie. Stamtąd też w roku 1221 udał się do Asyżu na kapitułę generalną zakonu, gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem. Antonii dzięki swoim kazaniom, które gromadziły tłumy, dał się poznać jako wybitny kaznodzieja, a w rezultacie został mianowany głównym kaznodzieją zakonu i wysłany, aby głosić Słowo Boże. W latach 1225-1227 swe kazania prezentował we Francji, gdzie zwalczał szerzące się herezje katarów. W tym też czasie napisał „Kazania niedzielne”. Po powrocie do Italii na kapitule generalnej został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu. Papież Grzegorz IX,  do którego dotarły wieści o Św. Antonim poprosił go, aby głosił kazania w Rzymie do pielgrzymów, po tym jak wywarł wielkie wrażenie prowadząc rekolekcje dla niego samego i kolegium kardynalnego.  W 1230 roku po zrzeknięciu się urzędu prowincjała udał się do Padwy. Latem 13 czerwca 1231 mając 36 lat zmarł po zmaganiach z chorobą. Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, wielu miast (m.in. Lublina, Lizbony, Padwy), parafii oraz kościołów na całym świecie, braci franciszkanów, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych.

Jego proces kanonizacyjny był najkrótszym w historii Kościoła katolickiego, bowiem już 352 dni po śmierci czyli 30 maja 1232 został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. 16 stycznia 1946 papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła. 13 czerwca obchodzone jest jego wspomnienie w Kościele katolickim.

Sakramenty

CHRZEST

Dokumenty:
   ~ Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
   ~ Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
   ~ Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej


Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
   ~ ukończyły 16. rok życia

   ~ przyjęły sakrament bierzmowania
   ~ są wierzące i praktykujące
   ~ są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym

Konferencje odbywają się o godz. 19.00 w sali domu katechetycznego (obok biblioteki)

KONFERENCJE PRZEDCHRZCIELNE 2019/2020
 
2019
Wrzesień 4 18
Październik 9 23
Listopad 6 20
Grudzień 4 18
2020
 
Styczeń 8 22
Luty 5 19
Marzec 4 18
Kwiecień 8 22
Maj 6 20
Czerwiec 10 24
 

Dodatkowa konferencja chrzcielna dla rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych: 

EUCHARYSTIA

Godziny Mszy świętych:
Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30 (górny kościół – dorośli; dolny kościół – dzieci), 12.00, 18.00 (młodzież)
Święta zniesione:
7.00, 9.30, 16.30, 18.00

Dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00 (dodatkowo o 16.30 w pierwsze piątki miesiąca w roku szkolnym)

Nabożeństwa okresowe: codziennie o godz. 17.15

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

 Codziennie od ok. godz. 8.00 (po Mszy św. porannej) do godz. 18.00 (do Mszy św. wieczorowej) - z wyjątkiem niedziel.

Całodzienna Adoracja odbywa się w ciszy z wyjątkiem wspólnych modlitw:
   ~ godz. 8.00 i 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
   ~ godz. 12.00 - Anioł Pański
   ~ godz. 17.15 - Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego

W pierwszą sobotę miesiąca oraz 16. dnia miesiąca adoracja po Mszy św. wieczorowej zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Istnieje możliwość spowiedzi w czasie każdej Mszy św., a także w pierwsze piątki miesiąca w czasie roku szkolnego od godz. 16.00

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest osobom, u których znacznie pogorszył się stan zdrowia, szczególnie osobom w podeszłym wieku.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia w kancelarii bądź telefonicznie.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty:
   ~ Dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński
   ~ Aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia
   ~ Świadectwo bierzmowania
   ~ Ostatnie świadectwo z religii lub indeks
   ~ Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej
   ~ Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnegodo ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
   ~ Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią
   ~ Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka
   ~ Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej 6 miesiący przed planowanym ślubem.

Spotkania Indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego - dyżur we wtorek w godz. 17.00-19.00 (Dom Katechetyczny, pokój po wejściu do Domu po lewej stronie)

1. Narzeczeni, w czasie przygotowania się do sakramentu małżeństwa, mają odbyć trzy spotkania indywidualne. Spotkania te odbywają z osobą prowadzącą poradnie małżeńsko-rodzinną w parafii. W jednym spotkaniu biorą udział doradca rodzinny i para narzeczonych.

2. Na spotkaniach indywidualnych narzeczeni zapoznają się z Naturalną Metodą Planowania Rodziny. W metodzie tej potrzebne są obserwacje cyklu kobiety – stąd do jej nauczenia potrzebny jest czas. Ważne jest, by narzeczeni zgłaszali się do Poradni na kilka miesięcy przed ślubem, najpóźniej na trzy miesiące przed datą ślubu (inne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie).

W miesiącu sierpniu 2018 Poradnia Życia Rodzinnego nie będzie pełniła dyżuru. Serdecznie zapraszamy po wakacjach.

Przygotowanie do małżeństwa ma formę pracy z narzeczonymi w II zamknietych cyklach w ciągu roku: październik-grudzień i luty-kwiecień. Spotkania są raz w tygodniu. Mają formę warsztatów, konferencji i spotkań z gośćmi. Prowadzącymi są duszpasterz i osoba z Paradni Życia Rodzinnego. Jeden cykl to 10 spotkań. Towarzyszu mu jedna wspólna Eucharystia z narzeczonymi i propozycja dnia skupienia dla narzeczonych.

Spotkania z narzeczonymi w roku 2018/19 będą miały miejsce w miesiacach luty-kwiecień w niedziele w godz. 16.00-17.00 (jeśli się zbierze więcej niż 3 pary również w miesiącach październik-grudzień 2018). Zapisy narzeczonych do udziału w przygotowaniu do małżeństwa: wrzesień i styczeń w kancelarii parafialnej.  <pobierz terminarz>

Bierzmowanie

Aktualizacja z dnia 22.VI.2019 r.

 
UWAGA!!!

OOBÓZ WAKACYJNY DLA MŁODZIEŻY

JEST ODWOŁANY !!!

PRZYCZYNĄ ODWOŁANIA OBOZU

JEST PRZENIESIENIA KS. MARIUSZA

DO INNEJ PARAFII (ŚW. MAKSYMILIANA W LUBLINIE)Bierzmowanie w 2020 roku !!!

Rozpoczęły się spotkania dla młodzieży w małych grupach.

Spotkania w małych grupach odbywają się:

poniedziałek godz. 17.00

poniedziałek godz. 19.00

wtorek godz. 17.00

środa godz. 19.00

środa godz. 19.00

niedziela godz. 17.00

niedziela godz. 19.00

niedziela godz. 19.00

jeszcze jedna grupa jest w trakcie ustalania terminu


Małe grupy spotykają się dwa razy w miesiącu w maju i czerwcu,

potem przerwa na wakacje i po wakacjach znowu rozpoczynają się spotkania.

 

POBIERZMOWANIE

(młodzież, która przyjęła Bierzmowanie w 2019 r.):

 

 Przypominam wszystkim, że spotkania w małych grupach

odbywają się w takim samym rytmie także po Bierzmowaniu.

 

Trwają spotkania w grupach.

Spotkania odbywają się w 1 i 3 tygodniu miesiąca w stały dzień i o stałej godzinie.

Spotkania prowadzą małżeństwa i odbywają się one przeważnie w domach tych małżeństw. Niektóre grupy spotykają się w sali domu katechetycznego.

Na spotkanie przychodzimy z Pismem Świętym Starego i Nowego Testamentu.


Terminarz tygodniowy spotkań małych grup:

1. Poniedziałek godz. 17.00

2. Poniedziałek godz. 18.00

3. Poniedziałek godz. 19.00

4. Wtorek godz. 17.00

5. Wtorek godz. 17.00

6. Wtorek godz. 18.00

7. Wtorek godz. 18.00

8. Środa godz. 18.00

9. Środa godz. 18.00

10. Środa godz. 18.30

11. Czwartek godz. 18.00

12. Czwartek godz. 19.00

13. Piątek godz. 19.00

14. Sobota godz. 10.00

15. Niedziela godz. 17.00

16. Niedziela godz. 19.00

Kapłani posługujący niegdyś w parafii

   Proboszczowie
Ks. Stanisław Róg (1986 – 2015)
Ks. Marek Urban (od 2015)

   Wikariusze
Ks. Stanisław Fel (1986 – 1991)
Ks. Stanisław Pazdzior (1986 – 1997)
Ks. Tadeusz Bodak (1986 - 1987)
Ks. Andrzej Kuś (1987 - 1996)
Ks. Marian Serwatka (1991 - 1997)
Ks. Aleksander Tabaka (1993 - 1997)
Ks. Grzegorz Wojciechowski (1996 - 1998)
Ks. Grzegorz Kolasa (1997 - 2003)
Ks. Dariusz Ziółkowski (1997 - 2000)
Ks. Piotr Wiącek (1998 - 2000)
Ks. Edward Kuś (2000 - 2003)
Ks. Krzysztof Kontek (2000 - 2002)
Ks. Paweł Szymański (2002 - 2005)
Ks. Zdzisław Szostak (2003 - 2007)
Ks. Jerzy Muciek (2003 - 2004)
Ks. Marek Kwaśniak (2004 - 2006)
Ks. Maciej Hułas (2005 - 2006)
Ks. Paweł Pęcak (2005 - 2007)
Ks. Tomasz Serwin (2006 - 2009)
Ks. Sebastian Dec (2007 - 2010)
Ks. Mariusz Salach (2007 - 2012, urlop: 2012 - 2013, od 2013)
Ks. Łukasz Mudrak (2009 - 2012)
Ks. Łukasz Waś (2010 - 2014)
Ks. Marian Matusik (2012 - 2013)
Ks. Leszek Sałaga (od 2012)
Ks. Paweł Zdybel (od 2014)

   Rezydenci
Ks. Stanisław Fel (od 1991)
Ks. Stanisław Pazdzior (1997 - 2006)
Ks. Marian Nowak (1990 - 1991)
Ks. Jan Domański (1994 - 1996)
Ks. Krzysztof Jakubiak (1995 - 1996)
Ks. Antoni Nadbrzeżny (1996 - 1999)
Ks. Marian Matusik (1996 - 1997, 2008 - 2012, od 2013)
Ks. Józef Szczypa (1997-2014)
Ks. Bp Artur Miziński (1998 - 2001)
Ks. Wojciech Różyk (1999 - 2001)
Ks. Tadeusz Bodak (2001 - 2002)
Ks. Hubert Wysmulski (2006 – 2008)
Ks. Artur Janczarek (od 2009)
Ks. Szymon Szlachta (od 2013)
Ks. Franciszek  Bednar (od 2013)

Niedziela
   7.00, 9,00, 10.30,
   12.00, 18.00

Dzień powszedni
   7.00, 7.30, 18.00

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

   pn-pt, 8.00-18.00

Nowenna
do NMP Nieustającej Pomocy

   środa, 17.45

Nabożeństwa okresowe
   17.15

                             więcej...

zobacz

Sakramenty

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Poprzednia wersja strony

iii

strony 

     

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.