Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszej Parafii. Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

Witamy w dziale poświęconym ŚDM 2016

polska

Aktualności | Modlitwa w intencji ŚDM
O parafii | Sztab parafialny | Wolontariat parafialny
Wyjedź z nami do Krakowa | Profil Facebook`owy sztabu parafialnego
Diecezjalna strona ŚDM 2016 | Oficjalna strona ŚDM 2016

 

en

 Prayer for WYD
Days in the parish | Parish voluntary | The parish staff
About the parish | Parish voluntary FB-page
Days in the diocese | Official WYD-page | Diocesan WYD-page

 

emailsmall

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prayer for WYD

 

 

“God, merciful Father,

in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love

and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter,

We entrust to you today the destiny of the world and of every man and woman”.

We entrust to you in a special way

young people of every language, people and nation:

guide and protect them as they walk the complex paths of the world today

and give them the grace to reap abundant fruits

from their experience of the Krakow World Youth Day.

Heavenly Father,

grant that we may bear witness to your mercy.

Teach us how to convey the faith to those in doubt,

hope to those who are discouraged,

love to those who feel indifferent,

forgiveness to those who have done wrong

and joy to those who are unhappy.

Allow the spark of merciful love

that you have enkindled within us

become a fire that can transform hearts

and renew the face of the earth.

Mary, Mother of Mercy, pray for us.

Saint John Paul II, pray for us.

Saint Faustina, pray for us. “

The parish staff

Preparations to World Youth Day in our parish started in March 2015. The parish staff was organised as the result of priest Stanisław Róg’s initiative. Priest Mariusz Salach became our spiritual counsellor. Currently, the main staff is created by about 10 members of different age, belonging to different parish’s organisations, who want to spread the idea of WYD with the help of their will and commitment. They also want to prepare our whole parish for pilgrims’ arrival. The leader of the group is Iwona Strojek, who coordinates the preparations with Michał Stefanek and Kamil Drozdek and is constantly in contact with the diocesal WYD organisational committee. All the activities are divided among the members of various sections (each of which has a coordinator and volunteers):

   Accommodation section

The main aim of this section is to provide the accommodation for all the young people from abroad. The person who is in the charge of this group has to find the people who would want to guest the pilgrims in their houses and prepare them for that occasion. The coordinator of this section is Jan Braun.

   Alimentation section

This section cares about pilgrims’ proper alimentation – this aim means also contact with the potential sponsors or food donors. Members of this group are responsible for the logistics and the expenditure of the meals in July 2016. The coordinator of alimentation section is Mr Andrzej Kuźmicz.

   Media section

Marketing and advertising – these are two most important things for this group, which are realised not only by promoting our parish on the outside (f.e. on the Internet pages), but also among all the parishioners. The media section organises also informational events, during which the idea of WYD and the actual balance of preparations in the parish are presented. Ada Surdacka and Beata Wypych are the leaders here.

   Section of volunteers’ coordination
    
The concept of this section was to find all the people who would like to join the WYD preparations in the parish, form them spiritually for the pilgrims’ arrival and, later, for the meeting with the Holy Father in Cracow. Within the scope of this section’s activity some informational lessons for pupils or parish organisations were carried out.
The coordinator in here is Iwona Strojek.

   Schedule section

The aim of this sector is to plan the residence for the pilgirms in our parish ­­­– especially to organise the recreational and turistical part – and to care about the realisation of the whole plan. Members of this section are to search for some interesting places in Lublin, organise trips, games and intergrating events for both guests and parishioners. Ilona Gajowiak is the one responsible for these tasks.

   Liturgy&Music section

These youngters answer for all the activities connected with preparations of liturgy and music for the WYD celebrations in the parish. Their task is i.a. organisation of vigils and Holy Masses, which intention is to spend well the blessed time of WYD, spiritual formation of all the people (and also the whole parish) who are going to take an active part in WYD organisation and supporting the whole project with prayers, chiefly thanks to the cooperation with different groups in the parish. Maksymilian Kuźmicz is the leader of this section.


   
Translation section

People who could help as interpreters during the visit of our beloved pilgrims from abroad – these are the ones for whom our section constantly searches! This section’s tasks contain also translating all the texts, correspondence and documents important for WYD organisation and contacting with foreign pilgrims groups’ leaders. Anna Pietroń is in the charge of all this stuff.

   “Get to Cracow” section

Here is where we plan the participation of our parishioners in WYD celebrations in Cracow – that means organising and registering the group, finding some transport and caring about the whole venture from the logistic/technical site. The coordinator of this part is ks. Paweł Zdybel.

   Financial section

This section (no wonder :) ) is responsible for all the financial questions connected with organisation of WYD in our parish. The main goal is to find some sources of finance for all the preparations, i.a. by looking for potential sponsors and donors. We are still searching for the leader for this group!

 

If you want to join any section and help us to prepare our parish for WYD, we cordially invite you to cooperate with us!
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Modlitwa w intencji ŚDM

 

 

„Boże, Ojcze Miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”

Zawierzamy Ci szczególnie

ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata

i daj nam łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,

Uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym,

nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,

przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,

którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami,

Święty Janie Pawle II, módl się za nami,

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.”

Sztab parafialny

logo śdm kraków 2016 młodzi dla młodych

Przygotowania do obchodów Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii rozpoczęły się w marcu 2015 roku. Z inicjatywy śp. Ks. Proboszcza Stanisława Roga został powołany sztab parafialny, zaś opiekunem duchowym przygotowań został ks. Mariusz Salach. Aktualnie w skład sztabu wchodzi ok. 10 osób w różnym wieku, wywodzących się z wielu wspólnot naszej parafii, którzy swoją chęcią i zaangażowaniem pragną przybliżyć nam idee Światowych Dni Młodzieży a także przygotować całą parafię na przyjazd pielgrzymów z zagranicy. Liderem grupy jest Iwona Strojek, która wraz z Michałem Stefankiem i Kamilem Drozdkiem koordynują prace przygotowawcze w całej parafii oraz utrzymują stały kontakt z diecezjalnym Komitetem Organizacyjnym ŚDM. Wszystkie podejmowane działania podzielone są w ramach kilku sekcji, w skład których wchodzą koordynator i wolontariusze:


     Sekcja zakwaterowania
Zasadniczym celem działania sekcji jest zapewnienie miejsc noclegowych dla młodych z zagranicy. Osoba odpowiedzialna sprawuję nadzór nad znalezieniem osób chętnych gościć pielgrzymów w swoich domach oraz ich przygotowaniem do tego wydarzenia. Koordynatorem tej sekcji jest Jan Braun.


     Sekcja wyżywienia
Zadania podejmowane w ramach tej sekcji skupiają się wokół zapewnienia niezbędnego wyżywienia dla pielgrzymów, w  tym także kontakt z potencjalnym sponsorami/ofiarodawcami produktów spożywczych. Członkowie sekcji odpowiadają zatem za logistyczne zaplanowanie i wydawanie posiłków w lipcu 2016 roku. Osobą odpowiedzialną za sekcję wyżywienia jest pan Andrzej Kuźmicz.


     Sekcja medialna
Powyższa sekcja odpowiedzialna jest za szeroko rozumiany marketing i reklamę, nie tylko na zewnątrz naszej parafii (m.in. w Internecie poprzez media społecznościowe), ale także wśród wszystkich wiernych. Zajmuje się również organizacją dni informacyjnych, podczas których przedstawiana jest m.in. idea ŚDM oraz aktualny stan przygotowań w naszej parafii. Koordynatorami sekcji są Ada Surdacka i Beata Wypych.


     Sekcja koordynacji wolontariuszy
Ideą powstania sekcji było znalezienie wszystkich osób chętnych, które chciałyby włączyć się w przygotowanie ŚDM w naszej parafii, ich przygotowanie duchowe na przybycie gości z zagranicy oraz późniejszy wspólny wyjazd na spotkanie z papieżem do Krakowa. W ramach sekcji prowadzone były zajęcia informacyjne w szkołach czy spotkania ze wspólnotami naszej parafii. Koordynatorem sekcji jest Iwona Strojek.


     Sekcja programowa
Celem powstania sekcji jest zaplanowanie pobytu pielgrzymów w naszej parafii, zwłaszcza pod względem turystyczno-rekreacyjnym oraz czuwanie nad przebiegiem realizacji tego planu. Członkowie sekcji szukają ciekawych miejsc w Lublinie, organizują wycieczki dla uczestników, gry i zabawy mające na celu zintegrowanie młodych z parafią, a także pokazanie piękna Lubelszczyzny. Osobą odpowiedzialną za działania sekcji jest Ilona Gajowiak.


     Sekcja liturgiczna i muzyczna
Wspomniana sekcja odpowiada za wszelkie działania związane z przygotowaniem liturgicznym oraz muzycznym do obchodów ŚDM w parafii. Do jej zadań należy m.in. organizowanie czuwań i mszy świętych w intencji dobrego przeżycia ŚDM, dbanie o przygotowanie duchowe wszystkich osób biorących czynny udział w organizacji obchodów ŚDM i całej parafii a także zapewnienie zaplecza modlitewnego, dzięki współpracy z grupami parafialnymi. Koordynatorem tej sekcji jest Maksymilian Kuźmicz.


     Sekcja tłumaczeń
Celem głównym działalności sekcji jest znalezienie osób, które mogłyby pełnić funkcję tłumaczy podczas wizyty młodych z zagranicy w naszej parafii. W ramach swoich zadań zajmuje się ona także tłumaczeniem wszelkich tekstów i dokumentów związanych z organizacją ŚDM, kontaktem z przewodnikami grup pielgrzymów z zagranicy, tłumaczenie korespondencji. Osobą odpowiedzialną za sekcję jest Anna Pietroń.


     Sekcja wyjazdu do Krakowa
Zadaniem sekcji jest zorganizowanie wyjazdu pielgrzymów z naszej parafii na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w tym znalezienie osób chętnych, zorganizowanie transportu, rejestracja grupy oraz czuwanie nad przebiegiem całego wyjazdu od strony technicznej. Koordynatorem sekcji jest ks. Paweł Zdybel.


     Sekcja finansowa
Jak sama nazwa wskazuje powyższa sekcja odpowiada za wszelkie kwestie finansowe związane z przygotowaniami obchodów ŚDM w naszej parafii. Do jej głównych zadań należy zatem znalezienie źródeł finansowania tych działań, m.in. poprzez znalezienie i kontakt z potencjalnymi sponsorami bądź ofiarodawcami. W obecnej chwili sekcja nie ma koordynatora.


Jeśli masz chęć włączyć się w przygotowanie ŚDM w ramach którejś z sekcji, zapraszamy do współpracy!
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niedziela
   7.00, 9,00, 10.30,
   12.00, 18.00

Dzień powszedni
   7.00, 7.30, 18.00

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

   pn-pt, 8.00-18.00

Nowenna
do NMP Nieustającej Pomocy

   środa, 17.45

Nabożeństwa okresowe
   17.15

                             więcej...

zobacz

Sakramenty

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Poprzednia wersja strony

iii

strony 

     

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.