Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszej Parafii. Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 29 marca 2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą mieliśmy rozpocząć rekolekcje wielkopostne. W tym roku posłuchamy fragmentu nauk, które przygotował nasz rekolekcjonista ks. Sylwester Brzozowski, notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Dziękujemy za jego obecność. Będziemy mieli możliwość je odsłuchać na stronie parafialnej i parafialnym facebooku. Dzisiejszą Mszę św. o godz. 9.00 transmitować będziemy na parafialnym facebooku. Mamy nadzieję, że to umożliwi nam systematyczne transmisje, o których powiadomimy niebawem. Msze św. będą teraz sprawowane w kaplicy. W związku z bardzo trudnym w czasie epidemii do realizacji w praktyce limitem 5 osób na Mszy św., bardzo prosimy o wyrozumiałość i duchowe przeżywanie Eucharystii. Do środy Msze św. będą według zaplanowanego porządku rekolekcyjnego tj. o g. 8.00, 16.30, 18.00 i 19.30. Będą bez nauk rekolekcyjnych. Wierni mogą też poprosić o sakrament pojednania. Jest on sprawowany w Dolnym Kościele z możliwością spowiedzi w sali. Kontakt ze spowiednikami w czasie Mszy św. lub poprzez sms na nr telefonu 603 656 081. Każdy wierny może też poprosić o udzielenie komunii świętej (na podobnych warunkach jak ze spowiedzią).

2. Od poniedziałku do środy adoracja Najśw. Sakramentu będzie w godz. 8.30-16.30.

3. We czwartek (2.04) będziemy przeżywać 15 r. śmierci św. Jana Pawła II, tym bardziej szukajmy u niego wstawiennictwa w dobie zagrożenia epidemią.

4. W obecnej sytuacji, w I piątek miesiąca chorych odwiedzimy jedynie na wezwanie, zgłoszenia zwłaszcza telefoniczne przyjmujemy w kancelarii. Podobnie jedynie na prośbę będziemy służyli w sakramencie pojednania zwłaszcza w godz. 16.00-18.30. W I sobotę zachowujemy z obowiązującymi zasadami adorację Najśw. Sakr. w godz. 19.00-21.00.

5. Za tydzień (5.04) przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Mszę św. o godz. 10.00 będzie z naszego kościoła transmitowała TVP 3 Lublin, zapraszamy do duchowego łączenia się z nami. Porządek Mszy św. tego dnia będzie następujący: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 i 18.00.

6. Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii: bezimiennie 2x200zł, 3x100zł oraz przesłane na konto: 2x100zł i 500zł. Dziękujemy też za inicjatywę i składane ofiary do skarbonki przy drzwiach głównych na bieżące potrzeby parafii – 150zł. W obecnych okolicznościach nie będziemy zbierali tacy na Mszy św.

7. Przy drzwiach głównych znajdziemy najnowszy numer tygodnika Niedziela.

8. W ostatnich dniach z naszej społeczności parafialnej odszedł do Pana:
+ Zygmunt OSTAPIŃSKI zam. przy ul. Tumidajskiego 2C.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 22 marca 2020 r.

1. Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego. https://archidiecezjalubelska.pl/blog/slowo-arcybiskupa-metropolity-lubelskiego-22-03-2020/ 

2. Z wiarą i odpowiedzialnością przeżywamy czas zagrożenia koronawirusem. Zachęcamy do łączenia się w swoich domach z naszą modlitwą sióstr i księży o godz. 20.30 i odmawiania w tym czasie modlitwy różańcowej. Przypominamy, że z zachowaniem obowiązujących zasad sprawowane są w kościele Msze św., w ciągu dnia jest adoracja Najśw. Sakr. w kaplicy, w piątek dodatkowo otwarty jest też kościół do godz. 10.00 i od godz. 15.00, w niedzielę kościół jest też otwarty dodatkowo w godz. 13.00-18.00, posługujemy też w konfesjonale w czasie Mszy św. Jesteśmy też na wezwanie z posługą dla osób chorych. Czynna jest też kancelaria. Gdyby potrzebna była jeszcze jakaś inna pomoc prosimy o telefon na numer kancelarii szczególnie w godzinach 7.30-9.00 i 17.00-18.00.

3. W związku z zaistniałą sytuacją nie będziemy mogli przeżyć w tradycyjnej formie rekolekcji parafialnych. Pewną podpowiedź przedstawimy za tydzień.

4. W środę (25.03) obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Tego dnia będziemy mogli włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy zwłaszcza do duchowej łączności i podejmowania w warunkach domowych decyzji o włączeniu się do Duchowej Adopcji.

5. Tego dnia (25.03) od północy rozpocznie się modlitewna akcja NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC –indywidualna modlitwa różańcowa w dniach 25.03-1.04 w intencji całkowitego zaprzestania aborcji i o pokój na świecie. W kaplicy wyłożony jest zeszyt z dyżurami modlitwy, jest jeszcze wiele godzin do wpisania się, prosimy o zainteresowanie.

6. Przypominamy, że grupa misyjna uruchomiła wielkopostną akcję jałmużny misyjnej pod nazwą KOSZYK MIŁOSIERDZIA. Zapraszamy do zainteresowania, szczegóły na dekoracji przy ołtarzu św. Jana Pawła II.

7. Na stronie internetowej parafii znajdziemy informację o możliwości pomocy jednemu z naszych parafian, zachęcamy do zainteresowania.

8. Bóg zapłać za ofiary na remonty pomieszczeń kościoła: KR św. Józefa – 220zł.

9. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką: Niedziela i Głos św. Antoniego wyłożone są przy drzwiach głównych. Gość Niedzielny zawiesił chwilowo kolportaż do parafii, można sięgnąć po jego wydanie internetowe.

10. W minionym tygodniu z naszej społeczności parafialnej odeszli do wieczności:

+ Helena DZIEWULSKA, lat 81 zamieszkała przy ul. Tumidajskiego 22,
+ Antoni SADLAK, lat 87 zamieszkały przy ul. Niepodległości 7C,
+ Józef CHRZANOWSKI, lat 83 zamieszkały przy ul. Niepodległości 8.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 15 marca 2020 r.

1. Polecamy szczególnie Panu Bogu w tych dniach nasze rodziny, Ojczyznę i całą ludzkość wobec sytuacji, którą niesie ze sobą zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem. Modlimy się za chorych i zmarłych, polecamy Bogu, wszystkich zatroskanych o nasze zdrowie i życie.

2. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy o dyspensie od niedzielnego uczestniczenia we Mszy św., którą udzielił abp Stanisław Budzik do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
- osobom w podeszłym wieku,
- osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
- dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
- osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Tym mocniej prosimy w tych dniach do pozostawania w domach i duchowego przeżywania Mszy św. m.in. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

3. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ograniczona została liczba uczestników zgromadzeń do 50 osób, też podczas każdej Mszy św., stąd informujemy, że w niedziele w miarę potrzeby będę odprawiane Msze św. równolegle w DOLNYM i GÓRNYM KOŚCIELE. Kaplica z adoracją Najświętszego Sakramentu będzie nadal otwarta w dni powszednie, w niedzielę otwarty będzie w godzinach popołudniowych kościół. Zachęcamy do modlitwy osobistej. Codziennie o godz. 20.30 w kaplicy duszpasterze i siostry będą się modlili się modlitwą różańcową za parafian i o odwrócenie zagrożenia koronawirusem, zachęcamy, aby w tym czasie modlić się też w domach ze swoimi rodzinami.

4. Zawieszamy w tym czasie do odwołania wszystkie dodatkowe nabożeństwa (m.in. gorzkie żale i drogę krzyżową) i spotkania wszystkich grup i inicjatyw działających w pomieszczeniach parafialnych. Prosimy, aby w kancelarii załatwiać jedynie sprawy pilne, zachęcamy do kontaktu telefonicznego szczególnie w godzinach dyżuru. Do osób chorych jesteśmy gotowi wyjść z posługą duszpasterską na wezwanie, zawieszamy jedynie posługę do chorych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

5. Grupa misyjna uruchomiła wielkopostną akcję jałmużny misyjnej pod nazwą KOSZYK MIŁOSIERDZIA. Zapraszamy do zainteresowania, szczegóły na dekoracji przy ołtarzu św. Jana Pawła II.

6. W kaplicy wyłożony jest nadal zeszyt na zapisy do włączenia się w wydarzenie NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC – zachęta do indywidualnej modlitwy różańcowej w dniach 25.03-1.04 w intencji całkowitego zaprzestania aborcji i o pokój na świecie.

7. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego kościoła: bezimiennie – 50zł i 100zł. Dziękujemy też za ofiary na kwiaty i światło do Grobu Pańskiego składane do puszki stojącej w kaplicy.


8. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich. Głos św. Antoniego, Niedzielę i Gościa Niedzielnego znajdziemy wyłożone przy głównych drzwiach kościoła.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:

+ Regina WASILEWSKA, lat 82 zamieszkała przy ul. Niepodległości 20,
+ Jerzy FURMAN, lat 81 zamieszkały przy ul. Trześniowskiej 1.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 8 marca 2020 r.

1. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary zebrane na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. Przekazujemy też do publicznej wiadomości wiernych, że za zgodą Metropolity Lubelskiego Ks. Abpa Stanisława Budzika ma przystąpić do święceń diakonatu Damazy Soja, wychowanek Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Ktokolwiek wiedziałby o niegodnym postępowaniu wymienionego alumna, ma w sumieniu obowiązek niezwłocznie powiadomić miejscowego księdza proboszcza, Rektora Seminarium lub bezpośrednio Arcybiskupa Lubelskiego.

2. Grupa misyjna zaprasza dzisiaj przed kościołem do włączenia się w akcję duchowej modlitewnej adopcji misjonarzy z naszej archidiecezji. Zbierane ofiary do puszki przeznaczymy na Krajowy Fundusz Misyjny, zachęcamy również do zainteresowania się kiermaszem misyjnym.

3. Ks. Grzegorza Dobosz, nasz rezydent, kapelan Szpitala Wojskowego bedzie obchodził we czwartek (12.03) swoje imieniny, otoczmy go życzliwą modlitwą.

4. Wolontariusze Gorącego Patrolu Centrum Wolontariatu odwiedzą naszą parafię w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątek 13.03. Po nabożeństwach będę zbierali ofiary dla bezdomnych na planowany przez nich wyjazd do Rzymu na uroczystości 100 r. urodzin św. Jana Pawła II.

5. Członkowie Żywego Różańca będą przeżywali swój dzień skupienia w najbliższą sobotę (14.03), rozpoczniemy o godz. 10.00 w kościele.

6. Zainteresowanych grami planszowymi zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 14.03 o godz. 15.15 w Domu Katechetycznym.

7. W niedzielę 15.03 organizować będziemy po Mszach św. akcję zbierania środków dla naszego parafianina, który kilka miesięcy temu uległ poważnemu wypadkowi i potrzebuje wsparcia na dalsze działania medyczne i rehabilitację.

8. W niedzielę za tydzień (15.03) pielgrzymi wyjeżdżający do Ziemi Świętej spotykają się o godz. 15.30 w sali ŚDM.

9. Koordynatorzy wszystkich grup parafialnych mają swoje spotkanie również w niedzielę za tydzień (15.03) w sali ŚDM o godz. 19.00.

10. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informacje o Dniu Otwartych Drzwi w SP nr 19 i niektórych bezpłatnych badaniach w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

11. Zachęcamy już do zarezerwowania sobie czasu i udziału w Parafialnej Drodze Krzyżowej ulicami naszego osiedla, która się odbędzie w piątek 27.03 br. po Mszy św. wieczornej. Przypominamy też o trwających zapisach do włączenia się w akcję NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC w intencji o zaprzestanie aborcji i o pokój na świecie. Księga z zapisami jest w kaplicy.

12. W kancelarii trwają zapisy na wyjazd autokarowy 7.06 na uroczystości beatyfikacji sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest jeszcze też możliwość zgłaszania zapotrzebowania na bilety parkingowe dla samochodów osobowych i kart wejściowych na uroczystości.

13. Bóg zapłać za składane ofiary na kwiaty i światło do Grobu Pańskiego, można je składać do puszki stojącej w kaplicy.

14. Prosimy o zainteresowanie prasą katolicką: są tygodniki „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. Przed kościołem jest do nabycia marcowy Głos św. Antoniego m.in. z programem rekolekcji wielkopostnych.

15. Bóg zapłać za ofiary złożone na remonty kościoła: uczestnicy pielgrzymki do Krakowa - 200zł; na konto: 2x100zł; bezimiennie: 50zł, 100zł i 200zł.

16. W minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej parafii:
+ Zbigniew DUDEK, lat 95 zamieszkały przy ul. Tumidajskiego 20,
+ Kazimiera KACZOROWSKA, lat 85 zamieszkała przy ul. Tumidajskiego 16,
+ Marianna OSEK, lat 86 zamieszkała przy ul. Tumidajskiego 2B,
+ Michał SIEK, lat 79 zamieszkały przy ul. Daszyńskiego 11,
+ Irena MRÓZ, lat 80 zamieszkała przy ul. Tumidajskiego 22.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 1 marca 2020r.

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 zmiana tajemnic różańcowych, o godz. 17.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Na nabożeństwo Gorzkich Żali zapraszamy też w środę o godz. 17.15.

2. Rada Duszpasterska spotyka się w poniedziałek (2.03) o godz. 19.00 w sali ŚDM.

3. Osoby dorosłe, które pragną podejmować funkcję czytania Słowa Bożego i śpiewu psalmów w liturgii zapraszamy na spotkanie we wtorek (3.03) o godz. 20.00 w Domu Katechetycznym lub kontakt w zakrystii z ks. Pawłem.

4. Liturgiczne święto św. Kazimierza, królewicza przeżywać będziemy w środę (4.03). Tego dnia Kawiarenka Seniora zaprasza na kolejne spotkanie przy kawie i herbacie w Domu Katechetycznym w godz. 10.00-12.00.

5. We czwartek (5.03) Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie wielkopostne dla nauczycieli i wychowawców. Część II z katechezą wielkopostną będzie w sali ŚDM. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

6. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. We czwartek zapraszamy na godz. 17.00 na różaniec w intencji alumnów i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i do życia konsekrowanego. W piątek odwiedzimy przed południem z posługą duszpasterską osoby chore. Droga Krzyżowa o godz. 9.00 – dla dorosłych, o godz. 16.00 - dla dzieci, o 17.00 - dla dorosłych z udziałem chóru INSPIRANTE i o godz. 18.45 - dla młodzieży. Spowiedź dla dzieci od godz. 15.30 i dodatkowa Msza św. o godz. 16.30. W sobotę wieczorne czuwanie przed Najśw. Sakramentem w godz. 19.00-21.00.

7. W przyszłą niedzielę (8.03) zbiórka ofiar do puszek połączona z kiermaszem misyjnym będzie przeznaczona na fundusz misyjny. Tego dnia na Mszach przedpołudniowych zbierane będą składki członkowskie TP KUL.

8. Przypominamy, że 15.03 o godz. 19.00 w sali ŚDM swoje spotkanie będą mieli koordynatorzy wszystkich grup parafialnych.

9. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii tradycyjnie rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu (29.03) i potrwają do 1 kwietnia. Poprowadzi je ks. Sylwester Brzozowski – notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Rekolekcje dla ZSO nr 4 będą w dniach 25-27 marca br.

10. Informujemy, że w Niedzielę Palmową (5.04) planowana jest z naszego kościoła transmisja Mszy św. o godz. 10.00 w TVP Lublin. W związku z tym będziemy mieli wtedy przed południem następujący porządek liturgii: godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 12.00.

11. Dziękujemy tym, którzy wyrazili chęć włączenia się w wydarzenie NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC w dniach 25.03-1.04. Zeszyt z zapisami jest wystawiony w kaplicy.

12. Przygotowujemy się na wyjazd autokarowy na beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 7.06 br., zapisy chętnych w kancelarii, koszt 50zł. Osoby, które pragną wybrać się swoimi samochodami i potrzebują biletów parkingowych oraz kart wejściowych też mogą to zgłosić, zbieramy zapisy do 10 marca br.

13. Zachęcamy do sięgnięcia po nowe numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego. Jest też do nabycia marcowy numer Głosu św. Antoniego.

14. Bóg zapłać za ofiary na remonty kościoła: bezimienne –100zł, KR św. Bernadetty – 300zł, Grupa AA -50zł.

15. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty do wieczności:
+ Wanda MAŁOCHA, lat 71, zamieszkała przy ul. Niepodległości 24,
+ Edwarda (k) TARNOGÓRSKA, lat 91, zamieszkała przy ul. Niepodległości 16,
+ Piotr DRUMLAK, lat 56, zamieszkały przed laty przy ul. Daszyńskiego 16,
+ Jacek DROZD, lat 81, zamieszkały przy ul. Niepodległości 28,
+ Jan MROZIK, lat 87, zamieszkały przy ul. Niepodległości 2,
+ Teresa PINKOSZ, lat 75, zamieszkała przy ul. Modrzewiowej.

Niedziela
   7.00, 9,00, 10.30,
   12.00, 18.00

Dzień powszedni
   7.00, 7.30, 18.00

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

   pn-pt, 8.00-18.00

Nowenna
do NMP Nieustającej Pomocy

   środa, 17.45

Nabożeństwa okresowe
   17.15

                             więcej...

zobacz

Sakramenty

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Poprzednia wersja strony

iii

strony 

     

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.